فعالیت شرکت، تولید کلر، سود و مشتقات آن با کیفیت مطلوب برای بازارهای ملی و بین المللی است . فلسفه وجودی شرکت، کمک به بهداشت و سلامت جامعه ( به ویژه آب آشامیدنی مطمئن ) و تأمین برخی مواد شیمیایی مصرفی در صنایع مختلف است. ما برای رعایت استانداردهای زیست محیطی و ارایه آموزش های کاربردی ایمنی خود را مقید می دانیم. ذی‌نفعان محوری شرکت ، مشتریان ، سهامداران و کارکنان می باشند. ما با تثبیت کیفیت و ارایه خدمات روز افزون ، برای افزایش رضایت مندی مشتریان می‌کوشیم. ما برای بازده و ارایه اطلاعات شفاف و صحیح به سهامداران، متعّهد هستیم. ما با ارج نهادن به ارزش های انسانی مثل (عدالت ، احترام و مشارکت)، شرایطی جذّاب برای ارتقا انگیزش و وفاداری کارکنان مهیا می‌سازیم.