اسید کلریدریک

 

هیدورکلریک اسید

هیدروژن کلرید یک گاز بی­رنگ است که محلول آن در آب به اسم هیدروکلریک اسید یا جوهر­نمک شناخته می­شود. این اسید از سوزاندن همزمان گاز هیدوژن و گاز کلر به دست می آید و محصول جانبی فرایند کلر­دار کردن ترکیبات آلی است. هیدروکلریک­اسید یک اسید بسیار قوی غیر­آلی است که در تمام بخش­های صنعت مانند تولید پلاستیک PVC، فریک کلرید (مورد نیاز تصفیه آب) و صنایع فولاد کاربرد دارد. غلظت و کیفیت محلول اسید دو عامل مهم برای استفاده در صنایع مختلف است.

در حدود 40 فرایند تولید مواد شیمیایی، HCl به عنوان محصول جانبی (گرید فنی) تولید می شود و در تعداد بیش از 110 فرایند دیگر از HCl به عنوان ماده اولیه استفاده می شود. مهمترین کاربردهای اسید هیدروکلریک به شرح زیر است:

  • زنگ زدایی از آهن
  • احیای مجدد برج های تبادل یونی
  • تنظیم pH
  • خنثی سازی جریان های بازی
  • نظافت و بهداشت
  • موارد دارویی
  • تولید کلسیم کلراید
  • تولید ونیلکلراید یا دی کلرواتان
  • تولید فریک کلرید