هیدروژن

 هیدروژن

بسیار پیش­تر از فهم هیدروژن به عنوان یک گاز یکتا، رابرت بویل با حل کردن آهن در محلول رقیق اسید هیدروکلریک آن را مشاهده و جمع­ آوری کرده بود.

هیدروژن، اولین عنصر جدول تناوبی، گازی است بی رنگ، بی بو و از یک الکترون و یک پروتون تشکیل شده است. این گاز یکی از دو عنصر تشکیل­ دهنده آب و تمام مواد آلی است و 75 درصد از کل کائنات را تشکیل می دهد. این عنصر بسیار آتش­ گیر است و در غلظت های کم در حضور اکسیژن منفجر می شود.

از آنجا که هیدروژن به صورت خالص در جهان به مقدار ناچیز وجود دارد، می توان از روش های زیر هیدروژن را به دست آورد:

  • پالایش با بخار (Steam Reforming)
  • الکترولایز(Electrolyze)
  • گازی سازی (Gasification)
  • بیولوژیکی (Biological)

چنانچه گفته شد در پتروشیمی پرشین کیمیا کلر با الکترولیز آب نمک محصولات مختلفی از جمله هیدروژن تولید می گردد. الکترولیز آب نیز به صورت مستقیم هیدروژن تولید می کند. چون خوراک اولیه این روش آب است، تولید گاز گلخانه ای نمی نماید.

به هیدروژن به عنوان حامل اصلی انرژی در آینده نگاه می شود. استفاده از این گاز در پیل های سوختی، توربین ها یا موتورهای احتراق داخلی هیچ آلودگی خاصی ایجاد نمی کند.  کاربردهای عمده هیدروژن به این شرح است:

  • سنتز آمونیاک
  • شکست مولکول های سنگین نفت به مولکول های سبک تر
  • حذف سولفور از نفت
  • تبدیل روغن سبزیجات غیراشباع به روغن جامد
  • تولید بسیاری از مواد آلی
  • استفاده به عنوان سوخت موشک